ZŠ - Pracovní činnosti

Pracovní činnosti v 1. ročníku

V pracovních činnostech je pro nás důležité co největší propojení výuky s praktickým životem. Snažíme se o to, aby dovednosti, které si děti osvojí, byly smysluplné a využitelné v jejich osobním životě. Pracujeme v polytechnická učebně, keramické dílně, ale i venku.  Využíváme nejrůznější materiály, zejména dřevo, hlínu, i jiné přírodniny.

Pracujeme společně i na tématech, která propojují všechny ročníky, a tím pádem podporují přátelské klima ve škole. 

https://photos.app.goo.gl/GBcd2Z8GM8XPNawu6