Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy letos proběhne opět bez dětí.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Ivančice - Řeznovice proběhne ve dnech 2. 5. 2021 - 16. 5. 2021.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci mohou zákonní zástupci žádost potvrzenou dětským lékařem (povinné očkování dětí) a kopii rodného listu doručit následujícími způsoby: 

    e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na skola@zsreznovice.cz
    poštou na adresu Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Řeznovice,
     Řeznovice 88, 66491 Ivančice
    osobním podáním do schránky o vchodu do budovy
    podáním ve škole, a to 3. 5. 2021 nebo 4. 5. 2021, v době od 10.00 do 13.00 hodin 
     

Žádost o přijetí dítěte do MŠ najdete zde.

V nezbytném případě je možné si Žádost vyzvednout v mateřské škole po telefonické domluvě na čísle 777 944 666 dne 19. 4. 2021 v době od 10.00 do 13.00 hodin. 

Po vyplnění žádosti vám na uvedený e-mail přijde potvrzení, kde bude uvedeno přidělené registrační číslo (veřejný kód přihlášky). Pod tímto kódem budou zveřejněny výsledky zápisu.

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme přijmout 10 dětí. Seznam přijatých i nepřijatých dětí pod jejich registračním číslem (veřejný kód přihlášky) bude zveřejněn na www.zsreznovice.cz a ve vývěsce u vchodu do školy od 1. června 2021.                                                                                                                                                                                                                                                        

Děti budou přijímány dle kriterií, která jsou zveřejněna zde.

Připomínáme také, že s účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce, jehož dítě dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, je povinen jej k předškolnímu vzdělávání přihlásit. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

V Řeznovicích dne 25. 3. 2021                                                                                                      Mgr. Karla Černá, ředitelka ZŠ a MŠ