MŠ - Jak chutná podzim?

Letošní ochutnávku podzimu jsem si prodloužili až do začátku listopadu. 

Podzim jsme přivítali s dračí básničkou.

Dráčkům jsme se věnovali i nadále. Nejdříve jen počítali, potom navlékali a zdobili dračí ocasy korálky, nebo kolíčky podle počtu. Při uvolňování ruky jsme draky zkoušeli navrhovat. A zjistili jsme, že draci jsou často vytvořeni z geometrických tvarů. 

Geometrické tvary jsme pojmenovávali a trénovali na geoboardech s gumičkami, skládali z kaštanů, nebo dřívek. Tvary vznikaly také pomocí párátek a plastelíny.

Barevné dračí ocasy poletovaly vzduchem při cvičení v tělocvičně se stuhami. Vyzkoušeli jsme i opravdové pouštění draka na hřišti. Zapomněli jsme si ale objednat vítr a drak nám letět jen chvíli. 

Děti se zaměřily i na podzimní plody ze zahrad. Procvičovaly názvy, barvy, třídily ovoce a zeleninu. Papírové ovoce stříhaly, skládaly a lepily. Tvořily jablka pomocí vytrhávané mozaiky, ovoce nezapomněly na zimu zavařit. Úrodu vinné révy vytvořily otiskováním. Podzimní úrodu jsme ochutnávali a upekli i výborné sušenky s jablky. 

S podzimními listy se děti setkávaly při tvoření ve třídě i na vycházkách. Listy ze stromů se staly dekorací nakreslených hlav a podzimních obrázků stromů. Tvary listů děti objevovaly obkreslováním, frotáži, nebo při hře. 

Děti s listy zazimovaly ježky, ozdobily domečky pro skřítky. Domečky si odnesly domů a měly najít takové místo, kde by skřítci mohli v klidu přečkat zimu.

Na hraní, tvoření i učení jsme využili také kaštany a další nasbírané podzimní plody.

Přírodniny děti využily na vytvoření podzimních strašidýlek.

Z keramické hlíny si děti vymodelovaly myšky, které se rády na podzim stěhují do domů. 

Podzimní dýně děti dotvářely pomocí barev. Halloweenské dýně zkoušely kreslit a skládat z obrázků. Vymýšlely dýním veselé i strašidelné obličeje. 

Užili jsme si také poslední slunečné dny v přírodě.

Podzimní ochutnávka