MŠ - Putování s vteřinkou

S vteřinkou jsme v mateřské škole putovali od 21. října do 8. listopadu.

Začali jsme pěkně zvesela s písničkou Muzikantská rodina doprovázenou netradičními hudebními nástroji. Podzimního počasí jsme si užívali na vycházkách, v hájku jsme zkoušeli, kolik dětí je potřeba k obejmutí stromů. Kouzlo barevného podzimu jsme objevovali na hřišti, které lákalo k hrátkám s javorovými listy. Zjistili jsme, že andělíčky můžeme dělat nejen ve sněhu, ale také ve spadaném listí. Na Halloween jsme vyráběli duchy z vlny, barvili jsme dýně a užili jsme si i kostýmy. Slavili jsme první školkové narozeniny s Vlastíkem.

Podle časové posloupnosti a režimu dne jsme skládali fotografie činností v naší MŠ, vyprávěli děje známých pohádek. Pohádku O velké řepě děti zahrály s vyrobenými papírovými loutkami. Tato pohádka nás inspirovala k dramatizaci pohádky O velké dýni doprovázené Orffovými nástroji. S vteřinkou jsme běhali a cvičili v tělocvičně. Začali jsme se připravovat na příjezd svatého Martina. S vteřinkou nám čas rychle uběhl.

fotografie z našeho putování