ZŠ - Prvouka v 1. a 2. ročníku

Výprava na skálu

Prvouka v naší škole probíhá z velké části venku. Kde jinde děti mohou rozvíjet vztah k přírodě, dozvídat se nové informace o zvířatech a rostlinách, ale také se seznámit s okolím školy, se základními pravidly v dopravě, se životem na vesnici?

Fotky z první výpravy