Peníze z jarmarku

Jak jsme vyúčtovávali zisk z jarmarku 2019?

Na jarmarku 2019 jsme prodali zboží za asi 42 000,- Kč. Po odečtení všech nákladů zbylo 35 500,- Kč. Jak probíhalo vyúčtování společně s dětmi? Do všech tříd doputovala krabice se všemi penězi. U čtvrťáků jsme nejdříve odhadovali hmotnost všech peněz a pak celkovou hodnotu. Protože naši čtvrťáci už mají zkušenost s počítáním peněz z minulých let, rychle zorganizovali způsob, jak zjistíme celkovou částku. 

Počítali jsme mince a bankovky několikrát dokola, abychom si byli jistí, že jsme neudělali chybu. Pak jsme v praxi ověřovali písemné sčítání a došli k částce 42 000 Kč. 

Další debata se točila kolem pojmů obrat a zisk. 

Jak s naším ziskem nakládáme a na co jej použijeme?

Už jsme zaplatili:

- koupili jsme floorbalové hole, branky a helmy za 10 000,- Kč

- hry a knihy pro všechny děti do výuky, na přestávky i do družiny stály 6 000,- Kč

- dopláceli jsme 770,- Kč za výlet do Bonga (vzhledem k počtu dětí nevyšly peníze na autobus)

- všechny třídy včetně MŠ se zúčastnily vypravěčských dílen Martina Haka, kde část platili za děti rodiče a 5 200,- Kč jsme dopláceli z peněz z jarmarku

- v současné době zbývá ještě asi 13 000 Kč, které chceme využít na sportovní dopoledne a úpravy zahrady

https://photos.app.goo.gl/mVyTuSQAiugb2Ry37