ZŠ - Školní časopis roku 2019

Časopis Školní hlasatel vyhrál celorepublikové finále. 

Kroužek Časopis a jeho Školní hlasatel se sice letos proměnil v Reklamos Rydipidi (proč, to vysvětluje info plakátek u schodiště), ale protože jsme loni naši práci přihlásili do soutěže Školní časopis roku, a protože jsme se z prvního místa v Jihomoravském dostali do republikového finále, které se konalo v tomto školním roce v pátek 22.11. v Brně, tak zase tak trochu náš časopis ožil.

A jak to dopadlo?

Umístili jsme se v kategorii základních škol I. stupně na druhém místě za grafiku, na prvním místě za obsah a pak jsme získali celkové 1. místo napříč kategoriemi a stali se tak ve své kategorii celkovým vítězem.

Skupina dětí, která na vyhlášení jela (bohužel dle pravidel pořadatele nemohli jet všichni), z toho měla upřímnou radost, kterou posílá i svým kamarádům.

Na Mediálním dni, v rámci kterého se vyhlášení konalo, byl pro všechny účastníky připraven zajímavý doprovodný program, ve kterém měla své zastoupení různá média.

U stanoviště České televize si například děti mohly vyzkoušet pocit stát před kamerou a před profi nasvícením, u kterého nás překvapilo, jak moc intenzivní je. Zajímavý byl také trik se zelenou látkou, která díky zelenému pozadí za člověkem způsobovala, že na televizoru jste pak byli třeba bezhlaví nebo beztělí.

Velmi zajímavá byla také přednáška Kritické myšlení, která hravou a zároveň poutavou formou seznámila děti s tématem, že ne vše, co se píše na internetu, je pravda. Děti dostaly i několik užitečných rad, jak rozeznat lživé nebo manipulativní zprávy a nestát se tak obětí. Jak tedy zdravě aplikovat kritické myšlení.

Závěrem ode mě poděkování a gratulace dětem, že zvládly kroužek, který byl více o práci než o zábavě.

Ocenění od odborné poroty je zcela zasloužené a patří Ladě Turečkové, Sofii Pastorkové, Kláře Filipovičové, Anně Adamové, Elen Rydlové, Vilému Krátkému, Stanislavu Zimmermannovi, Pavlu Strieglerovi, Dominiku Lukešovi, Josefu Pospíšilovi a Jirkovi Šenflokovi.

Jana Krátká

Velmi si ceníme celoroční práce i úspěchu, kterého děti z kroužku dosáhly. Děkujeme Janě Krátké za vedení kroužku, kterému se s nadšením věnuje ve svém volném čase.

Našim vítězům blahopřejeme, jde o báječnou prezentaci naší školy.

fotky z akce

Jednotlivá čísla oceněného časopisu si můžete prohlédnout zde:  

Školní hlasatel - první číslo

Školní hlasatel - druhé číslo

Školní hlasatel - třetí číslo

Školní hlasatel - čtvrté číslo