Přijel Martin na koni

V pondělí 11. listopadu přijel do školy Martin na koni.

Děti z mateřské školy v čele s Martinem přijeli do každé třídy základní školy s veselou písničkou o Martinovi a vystříhanými papírovými vločkami. Školáci tak měli příležitost prohlédnout si děti ze školky pěkně pohromadě. Děti ze školky měly příůežitost prohlédnout si již zabydlené jednotlivé třídy, pozdravit kamarády, sourozence, nebo paní učitelky. 

školka s Martinem