ZŠ - Sportovní kroužek

Kráké video ze sportovního kroužku

Do kroužku se přihlásilo se 21 dětí od 1. do 5. ročníku. Hledáme cesty, jak propojit aktivity pro starší i mladší děti, a zatím se nám to daří. 
Užili jsme si florbal, fotbal, vybíjenou, šplhali jsme i trénovali házení s míčem. Těšíme se na další středeční sportování.

Podívejte se na video.