MŠ - Podzim kouzlí

Podzimní kouzla jsme s dětmi poznávali pomocí smyslů.

Vnímali jsme barvy a zvuky podzimu, změny v přírodě, které postupně přicházely. Děti využívaly především listy a podzimní plody.

Vznikly listy otiskované, vypichované i dokreslované. Barevné zavařeniny i dýně.

S jehlou trénovaly vyšívání jablek a hrušek. Malovaly, vytrhávaly i tiskly obrazy s ovocem, nebo vinnou révou.

Jako vítr děti běhaly v tělocvičně, "sháněly" zásoby na zimu a trénovaly obratnost.

Procvičovaly zrak, hmatem poznávaly předměty i kamarády. Zkusily i chůzi po kaštanech.

Ochutnávaly podzimní ovoce i zeleninu. Zjišťovaly jejich oblíbenost, některé poznávaly i po čichu.

Počítaly kolíčky drakům i ježkům. Vyráběly korále z brambor a modelovaly.

Sluchem rozpoznávaly zvuky, hudební nástroje i tóny flétny.

Podzimní motivy se objevovaly i při práci s pomůckami, nebo v pracovních listech. 

Narozeniny jsme oslavili s Filipem.

Nakonec se dětem povedlo vykouzlit společnou podzimní mandalu.

Podzimní kouzla.