25. adaptační pobyt Motýl

Adaptační pobyt Motýl pro děti a rodiče

15. - 17. září 

Začátek nového školního roku je v řeznovické škole spojený s adaptačním pobytem, na nějž se od roku 1997 vydává celá škola společně. Je to neuvěřitelné, ale letos jsme zažili už 25. výlet Motýl. Jeho cílem je, aby se děti mohly navzájem poznat a aby snáze našly své místo v třídním a školním kolektivu. 

A název Motýl? Za něj vděčíme manželům Janíkovým. Ti nás přivedli na myšlenku, že podobně jako se kukla proměňuje v motýla, také děti se na několikadenním pobytu mění, osamostatňují a dělají velký pokrok. 

Naše kroky zamířily po letech na známé místo Drak v Křižanově. Pobytu se zúčastnilo 68 ze 73 školáků, dále pedagogové, 38 rodičů a mladší sourozenci, celkem 128 lidí. 
Potěšilo nás, že letos se vydali všichni prvňáčci i hodně maminek a tatínků. Rodiče mají možnost zúčastnit se programu s námi, aby mohli být nablízku, když je bude jejich dítě potřebovat. Aby mohli pozorovat, jak se dítě začleňuje mezi ostatní.

Velkou devizou pobytu v Křižanově, která vyrovnává skromnější ubytování, je areál tábora se vzrostlými stromy a třemi sportovními hřišti. V blízkosti se nacházejí rybníky a lesy. Místo přímo vybízelo ke spontánním hrám napříč ročníky a děti tento čas pro sebe hojně využívaly.

Letošním tématem Motýla byl Květ zdraví, který pomáhá školákům uchopit, že na našem zdraví se podílí více faktorů. Pět okvětních plátků jsme nazvali dětským jazykem – tělo, mysl, emoce, já, vztahy a budeme v jejich zkoumání pokračovat i po návratu do školy. 

První den jsme prožívali společně po ročnících. Druhý den jsme byli v týmech, v nichž se potkali žáci napříč všemi ročníky. Mladší měli možnost objevovat sílu a zkušenost starších, starší kluci a holky hledali cesty, jak podpořit v úkolech své mladší parťáky.  

Nechyběla noční hra ani oblíbená bojovka s rodiči. Užili jsme si odpalovací hru bränball, plnili jsme úkoly v týmech, kreslili, sportovali, ochutnávali ovoce a zeleninu, stavěli domečky v lese, zpívali, hráli si a povídali. Od každého kousek, abychom posílili všechny okvětní lístky našeho květu zdraví.  

Ve škole nám záleží na tom, aby každé dítě bylo součástí skupiny. Ale stejně tak je toto důležité i pro dospělé. Proto naším dalším cílem bylo pomoci novým rodičům začlenit se do dospělácké party školy. A k tomu nestačí jen zúčastnit se her s dětmi, k tomu je fajn nabídnout program na míru dospělým. Aktivity zaměřené na vzájemné seznámení, podporu odvahy a sebedůvěry vedl Aleš Tureček, náš bývalý tatínek. Ohlasy byly nadšené a rádi bychom touto cestou pokračovali i v budoucnu. 

Sounáležitost a úspěch potřebují zažívat děti i dospělí. K tomu pomáhá, když si užijeme zábavu a současně překročíme zónu svého osobního komfortu. A proto na naše adaptační pobyty připravujeme aktivity, v nichž každý dostane šanci poznat více sebe a může ukázat ostatním, jak se postupně „líhne motýl a rozevírá svá křídla“. A to se letos povedlo v hojné míře dětem i rodičům.

Galerie fotek z Motýla