Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

ZŠ Svět kolem nás ve 2. pololetí

Společně v tomto předmětu objevujeme svět, jeho krásu i zákonitosti, jako je střídání ročních období s mladšími dětmi nebo pohyb planet ve vesmíru v 5. ročníku.
Propojujeme místo, ve kterém žijeme, s historickými událostmi i pověstmi. Budujeme k němu vztah a současně rozvíjíme znalosti dětí.

Využíváme badatelskou výuku, nejen když provádíme pokusy a odhadujeme výsledek. Odhad využíváme i při měření délek.

Učíme se orientovat v určovacím klíči, když probíhá terénní výuka. Venku pozorujeme, posloucháme a pořád se ptáme. Zjišťujeme informace nejen o vodních živočiších, které jsme ulovili v jezírku nebo rybníce. Se čtvrťáky jsme přemýšleli o potravním řetězci na louce, v lese nebo v rybníce.
Pracujeme s různými texty, ověřujeme a zdůvodňujeme své odpovědi. Kultivujeme svůj ústní i písemný projev a zkoušíme pracovat na své maximum.
Rozvíjíme dovednost pracovat ve skupinách, samostatně i společně se třídou. Často také spojujeme prvňáky s druháky.

FOTOGALERIE

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.