Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

ZŠ Půda není nuda

Čtvrťáci část výuky Světa kolem nás absolvovali formou výukového programu. Jeho cílem bylo zjistit, jak půda vzniká, co v ní žije a uvědomit si její důležitost.

Interaktivní program měl spád. Nejdříve si všichni vybrali fotku a každý sám přemýšlel, jakou souvislost má s půdou. 

Také lovily půdní živočichy a určovaly je. Vlhká půda po včerejších vydatných srážkách nahrávala dobrým úlovkům. Dnes už mnozí lovci vědí, jaký je rozdíl mezi stínkou a svinkou nebo mezi mnohonožkou a stonožkou.

V další části programu čtvrťáci prozkoumávali, co všechno půdu tvoří. Našli hlínu, kousek cihly, listy, kamínky, kousky větviček, semínka, krovku ze zlatohlávka, kusadlo i nožičku brouka, kost, jehličí nebo skořápku. Vše si mohli prohlédnout pod binokulární lupou nebo malým mikroskopem.
Ještě jsme stihli důkaz, že i ve vyschlé půdě je voda i vzduch.

A byla i hra s kartami, aby si děti upevnily, kdo nebo co pomáhá rozkladu hub, rostlin, živočichů i hornin.

Finále programu přivedlo kluky a holky zpět k fotkám z úvodu, když se s využitím nabytých znalostí ve dvojicích domlouvali, jak spolu souvisí jejich fotky a jak souvisí s půdou.

Víte, že 1 cm půdy v přírodě vznikne asi za 100 let? My už to dnes víme všichni.

Oceňujeme přístup lektorek Lenky a Dáši, jejich trpělivost, zacházení s pravidly (zavedení a důsledné trvání na nich), respektující komunikaci a především jejich dovednost klást otázky. Byl to koncert a inspirace pro nás pedagogy.

Děkujeme za podněty do výuky i za zaslaný nápadník pro další aktivity k tématu půda. Lipka opět nezklamala a potvrdila, že laťka je opravdu vysoko.

FOTOGALERIE

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.