ZŠ Obědy pro děti - oběd zdarma

Od ledna 2021 jsme zaregistrováni v projektu Obědy pro děti.

Jedná se o nadační projekt obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, jehož ambasadarkou a patronkou je Simona Krainová. Cílem tohoto projektu je zamezit situacím, kdy děti nemají z důvodu tíživé rodinné situace možnost stravovat se ve školní jídelně, a mnohdy tak tedy přichází o hlavní vyživovací pokrm dne – pravidelný, vyvážený a teplý oběd. Nadační fond ve spolupráci s příslušnou školou tak přebírá úhradu stravného na sebe, a to díky dárcům a sponzorům projektu.


Do tohoto projektu jsme se rozhodli vstoupit, protože si uvědomujeme naši roli školy jako prostředníka mezi rodinou, která se do takové situace dostala, a mezi organizací, která tu již léta úspěšně funguje a pomáhá tyto těžké životní situace překlenout. 


Jsme si vědomi, že téma finanční tísně je téma citlivé a nikomu není příjemné se nejen do takového stavu dostat, ale i jej pak veřejně přiznat. To však není třeba, vyřízení úhrady stravného probíhá velmi diskrétně, již tuto zkušenost máme. Mlčenlivost z naší strany je pak naprostou samozřejmostí, uvědomujeme si křehkost této důvěry a z ní plynoucích vztahů. V případě, že je pro vás v současné době úhrada stravného dětem velkou zátěží a obracíte tzv. každou korunu, neváhejte se na nás obrátit, můžeme se pokusit zprostředkovat alespoň tuto dílčí pomoc. V takovém případě kontaktujte Janu Krátkou – jana.kratka@zsreznovice.cz.