Zápis do školy

Zápis do první třídy by měl být velkým dnem pro naše budoucí prvňáčky.

Vždy jsme připravovali den zápisu tak, aby pro děti byl příjemným zážitkem a aby měly příležitost zjistit, že škola je fajn místo.

Poslední dva roky není možné zápis uspořádat tak, jak jsme byli zvyklí. Budeme se proto snažit najít příležitost (po uvolnění nařízených opatření), abychom se mohli všichni (děti, rodiče i pracovníci školy) v prostorách naší školy setkat.

Abychom Vám, rodičům, pomohli rozptýlit obavy, odpovídáme na některé z nejčastěji zmiňovaných otázek týkajících se zápisu:

 

Kdy proběhne zápis do prvních tříd pro školní rok 2021 / 2022?

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis těmito možnými způsoby:

 • elektronicky v týdnu od pondělí 19. dubna do pátku 23. dubna 2021
 • osobně ve škole ve středu 21. dubna 8 do 16 hod. (napište prosím e-mail, v kterou hodinu byste chtěli přijít, aby nedocházelo k většímu seskupování osob ve škole)  skola@zsreznovice.cz
 • po telefonické domluvě na čísle 774 511 140 i v jiném termínu tohoto týdne

 

Jak elektronicky přihlásit dítě do první třídy?

 • přihlášku vyplníte zde

 • po vyplnění vám na uvedený e-mail přijde potvrzení o zaevidování přihlášky,  kde bude uvedeno přidělené registrační číslo (veřejný kód přihlášky)Pod tímto kódem budou zveřejněny výsledky zápisu.

 

Kterým dětem je zápis určen?

Dětem narozeným od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 (které k 1. září dosáhnou věku 6 let) a dále dětem, které dostaly v roce 2020 odklad povinné školní docházky

 

Co na rodiče a děti čeká?

 • po zveřejnění výsledků zápisu (27. 4.) vytvoříme prostor pro setkání rodičů, učitele prvního ročníku a budoucích žáků 1. ročníku (uvidíme, jaká bude epidemiologická situace, a pak se rozhodneme, jestli setkání proběhne ve škole nebo on-line)
 • po uvolnění opatření bude umožněna dětem i rodičům návštěva školy
 • rodiče i děti se mohou zeptat na otázky, které je zajímají
 • pro rodiče byl organizován webinář o Genetické metodě čtení a psaní, v plánu je ještě webinář na téma Hejného metoda výuky matematiky  (23. 3. v 17 hodin) – bližší informace najdete na www.zsreznovice.cz

 

Co k zápisu potřebují rodiče (zákonní zástupci)?

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • potvrzení o místě trvalého bydliště, pokud není shodné s trvalým bydlištěm zákonného zástupce

 

Kolik plánujete přijmout žáků do prvního ročníku?

 • počítáme s třídou, která bude naplněna asi do 16 žáků
 • žáci budou přijímáni dle kriterií, která jsou zveřejněna zde

 • budeme rádi, když si vyberete naši školu

 

Mohou přijít k zápisu do vaší školy i žáci z jiných školských obvodů?

 • ano, zákonný zástupce má právo se rozhodnout, na kterou školu zapíše své dítě
 • v současné době chodí do naší školy asi třetina dětí ze spádových obcí a ostatní rodiny si školu zvolily, i když spádově náleží do jiného obvodu

 

Může se stát, že naše dítě nepřijmete?

 • může, ale zatím byla většina dětí, jejichž rodiny projevily zájem o přijetí dítěte na naši školu, přijata

 

Které obce náleží do školského obvodu ZŠ Řeznovice?

 • obce Řeznovice a Hrubšice

 

Jak se dozvím, zda jste mé dítě přijali?

Přijatí i nepřijatí žáci budou zveřejněni pod registračním číslem (veřejný kód přihlášky) na www.zsreznovice.cz a ve vývěsce u vchodu do školy nejpozději ve středu 28. 4. 2021 v 15 hod.

 

Budu žádat pro své dítě odklad školní docházky. Jak mám postupovat?

 • Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podejte řediteli školy v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, a to ve škole, ve které dítě hodláte zapsat, nebo ve škole, kde je dítě již zapsané k plnění povinné školní docházky.
 • S sebou vezměte vyřízené povinné podklady pro odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa).
 • Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.