Výuka v lednu

1. a 2. ročník ve škole, ostatní na distanční výuce

V pondělí 4. ledna 2021 přijdou do školy žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. 

Doma na distančním vzdělávání zůstanou všechny ostatní ročníky. Bližší informace pro žáky 3. – 5. ročníku vám předají třídní učitelé.

Zatím toto nařízení platí do 22. ledna 2021.

Školní družina pro 1. a 2. ročník bude v provozu. Pokud chcete nějaké změny v odcházení dětí ze ŠD, nahlaste je paní Janě Krpatové.

Školní jídelna bude v provozu. Žáci 1.- 2. ročníku jsou k obědům automaticky přihlášeni, případné odhlášky provádějte přes internet obvyklým způsobem.

Žáci 3.- 5. ročníku mají obědy automaticky odhlášené. Pokud máte zájem o dotované obědy a jejich odběr do nosičů, je potřeba tento zájem nahlásit paní Janě Krátké.