Seznam přijatých/nepřijatých žáků do 1. ročníku

Těšíme se na nové prvňáčky a všem přejeme, ať už budou v naší nebo jiné škole, ať je učení zajímá, baví a naplňuje.

 

Seznam přijatých a nepřijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Žáci jsou uvedeni pod registračními čísly. Registrační číslo bylo žákovi přiděleno a předáno zákonnému zástupci emailem při zápisu do prvního ročníku.

O přijetí vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zasláno v písemné podobě.


Přijatí žáci – registrační číslo:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

19


Nepřijatí žáci – registrační číslo:

17

18

Mgr. Karla Černá, 28. 4. 2021