Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr kůry byl zahájen, děti mohou usušenou kůru odevzdat ve třídě. Pomerančová kůra 18 Kč/1 kg, citronová kůra 55 Kč/1 kg.

Tradičně každý rok organizujeme soutěž ve sběru bylin a kůry z pomeranče a citrónu. Povinností každého žáka je nasbírat byliny a kůru nejméně za 100 Kč. Žáci, kteří se sběru neúčastní anebo nenasbírají byliny za celou částku, zbytek peněz doplatí. Všichni úspěšní sběrači jsou v závěru školního roku odměněni.

Cílem je rozvíjet u našich žáků smysl pro povinnost a také přebírat zodpovědnost za vlastní vzdělávání.

Z peněz za byliny pořizujeme sešity, pracovní sešity a temperové barvy na další školní rok. Páťáci sbírají také a svým dílem pomáhají budoucím prvňákům, stejně jako před pěti roky podpořil někdo jiný je.