Plán školního roku

Přehled pořádaných akcí 

po

2. 9.

Zahradní slavnost  - 15:30 hod.

st

4. 9.

Třídní schůzky – 3. a 4. roč. ZŠ, 15:30 hod.

čt

5. 9.

Třídní schůzky – 1., 2. a 5. roč. ZŠ,  15:30 hod.

po

9. 9.

Třídní schůzka MŠ

po-st

16. - 18. 9.

Adaptační pobyt Motýl - ZŠ

18. 10.

Posezení s rodiči – Rokiten - MŠ a ZŠ

út

22. 10.

Mach a Šebestová, divadlo Radost v Brně, 1. - 3. ročník ZŠ (Český jazyk, Prvouka)

út

22. 10.

Jurkovičova vila, Brno, 4. -5. ročník ZŠ (Zeměpis a Výtv. výchova)

po-st

28. - 30. 10.

Podzimní prázdniny

 

listopad

Konzultace MŠ a ZŠ

st

        20. 11.

Předvánoční dílna pro rodiče

čt

28. 11.

Anthropos v Brně,  4. a 5. ročník ZŠ (Dějiny - pravěk)

29. 11.

Rozsvícení stromu v Ivančicích, v 15 hodin

čt

5. 12.

Mikuláš - MŠ a ZŠ

6. 12.

Divadelní představení v Ivančicích - MŠ

čt

12. 12.

Vánoční jarmark a koncert, od 15 hodin, koncert v 16 hod.

po - út

16. – 17. 12.

Vypravěč Martin Hak, program pro MŠ a ZŠ (Český jazyk a ZŽS)

st

18. 12.

Vánoční besídka MŠ

čt

19. 12.

Vánoční besídka ZŠ

po - pá

23. 12 – 3. 1.

Vánoční prázdniny, začínáme v pondělí 6. 1.

ne - pá

19. – 24. 1.

Hory - MŠ a ZŠ

čt

30. 1.

Pololetní vysvědčení - ZŠ

31. 1.

Pololetní prázdniny - ZŠ

po

3. 2.

Ředitelské volno - vzdělávání pedagogického sboru

st

5. 2.

Divadlo ve škole, MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ

po-pá

17. – 21. 2.

Jarní prázdniny

 

březen

Knihovna – ZŠ (Český jazyk)

20. 3.

Vynášení smrtky - MŠ a ZŠ

čt

26. 3.

Noc s Andersenem – ZŠ

út

7. 4.

Divadlo v Ivančicích – MŠ

st

8. 4.

Představení Edison! v divadle Reduta v Brně, ZŠ

čt - po

9. – 13. 4.

Velikonoční prázdniny, Velký pátek, Velikonoční pondělí

st

15. 4.

Zápis do ZŠ

17. 4.

Pivovar s rodiči

po

20. 4.

Den Země - mobilní planetárium, MŠ a ZŠ (Prvouka a Zeměpis)

1. 5.

Státní svátek

8. 5.

Státní svátek – Den vítězství

čt

11. 5.

Zápis do MŠ

čt

14. 5.

Jarní slavnost - MŠ a ZŠ

út - čt

19. – 21. 5.

Exkurze do Prahy – 4. ročník ZŠ

út

25. 5.

Lipka - Jezírko, MŠ a 1. a 2. ročník (Prvouka)

22. 5.

Chřestové slavnosti

 

květen

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

 

konec května

Přírodovědný den - MŠ a ZŠ

po

1. 6.

Den dětí – sportovní den MŠ a ZŠ

      út

23. června

Výlet MŠ, 1. a 2. třída ZŠ, plavba + ZOO Hodonín

26. 6.

Den talentů - ZŠ

po

29. 6.

Rozloučení s předškoláky a páťáky - MŠ a ZŠ

út

30. 6.

Konec školního roku a vysvědčení