Změny ve stravování do konce školního roku

Vzhledem ke zpřísněným hygienickým pravidlům budou do konce školního roku následující změny ve stravování. 

Vážení rodiče,

vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám jsme nuceni přistoupit k určitým změnám v organizaci školního stravování. Veškerá tato opatření vycházejí z oficiálních pokynů MŠMT a doporučení ASPOS.

  • Školní jídelna ZŠ a MŠ Řeznovice je v době 25.5. – 30.6.2020 pro žáky ZŠ uzavřena. Obědy budou nadále dováženy ze ŠJ Na Brněnce v Ivančicích, děti je však budou konzumovat ve třídě, ve které tráví dopolední výuku.
  • Nebude možný výběr obědů ze dvou variant. Jídelní lístek najdete ve vitríně před školou nebo na http://www.sjivancice.cz/jidelnicek. Pokud dítěti nabídka nevyhovuje, můžete oběd na konkrétní den odhlásit vždy do 10 hodin předchozího dne.
  • Při plánované nepřítomnosti dítěte, myslete, prosím, na včasné odhlášení oběda. Oběd v první den nemoci je možno odebrat, ale musí být vydán do jednorázových gastroobalů. Vstup rodičů do prostor školy a vnášení vlastních nádob je zakázáno. Pokud budete mít o oběd zájem, informujte, prosím, paní Burešovou telefonicky na čísle: 777 999 657 nejpozději do 11 hodin.  Oběd Vám nachystáme a sdělíme přesný čas, kdy si jej můžete vyzvednout. Předání proběhne u hlavního vchodu do školy. Zvažte, prosím, zda časová a finanční náročnost ze strany školy (výměna jednorázových rukavic, nákup gastroobalů, …) stojí za cenu odebíraného oběda.

Přijatá opatření slouží k ochraně zdraví Vašich dětí a zaměstnanců školy. Prosíme tedy o jejich důsledné dodržování!

Děkujeme, Lucie Burešová