Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Žáci jsou uvedeni pod registračními čísly. Registrační číslo bylo žákovi přiděleno a předáno zákonnému zástupci při elektronickém zápisu do prvního ročníku.

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

 

Mgr. Karla Černá, ředitelka školy

14. 5. 2020