Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2021 – 2023 Vysvědčení JINAK - Nové systémové pojetí hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků základní školy

V tomto projektu je naše škola partnerem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Tvoříme vysvědčení JINAK.

Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného – sumativního hodnocení) pro základní školy, které by odpovídalo současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení (Strategie 2030+, uzavření škol COVID).
Tento cíl rozvíjíme pomocí spojení průběžného a závěrečného hodnocení, které umožňuje žákovi monitorovat svůj pokrok a výsledky, participovat na plánování svého učení a rozvoji a zodpovědně přijímat výsledek učení.
Více o projektu

Copyright © Základní škola Řeznovice 2023. Všechna práva vyhrazena.