Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2021- 2023 Nadace Proměny Karla Komárka - Grantová výzva 2021 v rámci programu Zahrada hrou, grantový projekt Brána k dobrodružství

Tento projekt byl vyčleněn k poskytnutí nadační podpory v rámci Fundraisingových projektů - pilotní projekt k poskytnutí nadační podpory formou matchingu - veřejná sbírka uskutečňovaná Nadací v souladu s osvědčením Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 20. 5. 2013.

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.