2020 – 2022 Robot Future School

Škola je partnerem projektu v rámci OP VVV Robot Future School. Zadavatelem projektu je ZŠ a MŠ Střílky v letech 2020 – 2022. 

Díky projektu probíhá proškolení pedagogických pracovníků v oblasti robotiky. 

Škola získala:
-    2 ks interaktivní display s PC modulem
-    6 ks robotických stavebnic
-    6 ks all-in-one počítačů k ovládání stavebnic