Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Aktuálně

Co je všechno před námi?

Zápis do MŠ

Informace pro rodiče.

PŘEČÍST

MŠ Vítáme jaro

Jaro jsme vítali od 25. března.

PŘEČÍST

Zápis do 1. ročníku

V letošním roce probíhal zápis žáků do prvního ročníku ZŠ na téma "Jak se žilo na hradě".

PŘEČÍST

MŠ Vesnice a města

Zkoumali jsme, co mají vesnice s městy rozdílné i stejné.

PŘEČÍST

Proč si vybrat ŘEZNOVICE?

Díky rodinnému prostředí školy a výchově zaměřené na sebeúctu, sebepoznání a pochopení své i svého okolí odcházejí ze školy absolventi, kteří nejsou lhostejní sami k sobě ani k životu ve svém okolí.

Po mnohaleté spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně jsme se stali fakultní školou.

V očích fakulty jsme tedy školou otevřenou vůči všem žákům, rodičům, zákonným zástupcům žáků a různým odborníkům. Jsme také školou kvalitní a laťka spolupráce s fakultou je nastavena na vysoké úrovni. Dalším důvodem pro zisk titulu fakultní škola je dlouhodobý profesní rozvoj našich pedagogů.

Do školy k nám jezdí studenti a přibývá těch, kteří u nás realizují svou praxi. Vidí, že změny ve školství, o kterých se učí, se u nás už dějí, že to jde. A to nás těší.

Dlouhá léta spolupracujeme především s doc. Mgr. Janou Kratochvílovou, Ph.D., která proměnu školy v Řeznovicích v roli ředitelky nastartovala už v roce 1991. Stále o nás zpovzdálí pečuje, zapojuje nás do různých projektů a je s námi v kontaktu. Je dobrou duší naší školy.

foto klienta Julie Svobodová
foto klienta Kateřina a Petr Koťarovi
foto klienta Jiří Filipovič
foto klienta Jana Wagnerová
foto klienta Iva Fodorová
foto klienta Anička a Terka Halúzkovy
foto klienta Roman Gertner

Julie Svobodová

Pro své první dítě jsem vybrala ZŠ Řeznovice, protože se mi z ukázkových hodin zdálo, že se snaží naplňovat své heslo "Vzdělávání by mělo přinášet radost ". Teď už vím, že tahle škola, vlastně lidé v ní, umí mnohem víc. Dívají se na dítě jako na jedinečného, výjimečného člověka, který je v něčem nejlepší. Naše děti škola baví a vědomě tam rády chodí. Mě baví pozorovat, jak se z maličkých prvňáčků stávají mladí, zdravě sebevědomí lidé, kteří jsou v bezpečném prostředí cíleně připravováni na život v budoucnosti, o které vlastně teď vůbec nevíme, jaká bude.             
Julie Svobodová

Kateřina a Petr Koťarovi

Naše zkušenost se školou je více než pozitivní. Škola poskytuje našim dětem nejen výborné vzdělání, ale také podporuje jejich osobní růst a rozvoj. Jsme rádi, že naše děti mají možnost učit se od zkušených a aktivních pedagogů, kteří je inspirují k objevování nových znalostí a kreativnímu myšlení.
Důležitým aspektem je také prostředí, ve kterém se naše děti pohybují. Škola vytváří přátelskou atmosféru, kde se děti cítí podporované a respektované. Rozvíjí se zde nejen akademické dovednosti, ale také sociální kompetence a schopnost pracovat v týmu.
Kateřina a Petr Koťarovi

Jiří Filipovič

Je pro nás zásadní, aby naše děti dostaly kvalitní vzdělání, ale také  aby si k němu a ke škole vybudovaly pozitivní vztah. ZŠ Řeznovice jsme vybrali proto, že je zde dostatečně svobodná, individuální a podnětná výuka, která ale zároveň nerezignuje na řád a překonávání překážek tam, kde to děti potřebují.

Jana Wagnerová

Nevnímám, že jsem především rodič, mé dítě žák a učitelka učitelkou. Jsme tři lidé, kteří se sešli na jednom místě a mají stejný cíl - něco se vzájemně naučit.... 

Iva Fodorová

Když jsme kupovali dům v Řeznovicích, tak škola v obci (a téměř naproti) v našem rozhodování sehrála velkou roli. Malá škola + málo učitelek + málo dětí = všichni se dohromady dobře znají, dokonce paní učitelky znají jednotlivé dětské povahy už od školky, což je moc dobře. 

Anička a Terka Halúzkovy

Je hodně těžké o této škole napsat jen pár vět, protože nám toho dala opravdu hodně. Vyzdvihly bychom, že se zde naučí děti především věci do života, zastávání se slabších, komunikovat a nebát se projevit svůj názor. 

Roman Gertner

Ještě nikdy jsem neslyšel od dětí na konci prázdnin větu: „Paní učitelko, kdy už ty prázdniny skončí? Já se tak těším do školy.“ Při společné přípravě školy na další školní rok se mi to v ZŠ Řeznovice stalo. 
Roman Gertner

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.