Aktuálně

Co je všechno před námi?

Plán školního roku

Přehled plánovaných akcí na školní rok 2022/2023

Sběr bylin

SBÍRÁME KŮRU Z POMERANČŮ A CITRONŮ BEZ DUŽINY Z ODŠŤAVŇOVAČE

 

ZŠ Obědy pro děti - oběd zdarma

Od ledna 2021 jsme zaregistrováni v projektu Obědy pro děti.

Fakultní škola

Po mnohaleté spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně jsme se stali fakultní školou.

V očích fakulty jsme tedy školou otevřenou vůči všem žákům, rodičům, zákonným zástupcům žáků a různým odborníkům. Jsme také školou kvalitní a laťka spolupráce s fakultou je nastavena na vysoké úrovni. Dalším důvodem pro zisk titulu fakultní škola je dlouhodobý profesní rozvoj našich pedagogů.

Do školy k nám jezdí studenti a přibývá těch, kteří u nás realizují svou praxi. Vidí, že změny ve školství, o kterých se učí, se u nás už dějí, že to jde. A to nás těší.

Dlouhá léta spolupracujeme především s doc. Mgr. Janou Kratochvílovou, Ph.D., která proměnu školy v Řeznovicích v roli ředitelky před více než 35 lety nastartovala. Stále o nás zpovzdálí pečuje, zapojuje nás do různých projektů a je s námi v kontaktu. Je dobrou duší naší školy.

Proč si vybrat ŘEZNOVICE ?

Díky rodinnému prostředí školy a výchově zaměřené na sebeúctu, sebepoznání a pochopení své i svého okolí odcházejí ze školy absolventi, kteří nejsou lhostejní sami k sobě ani k životu ve svém okolí.

Co se událo

Co všechno jsme v poslední době zažili

RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.
Jana Wagnerová
Iva Fodorová
Anička a Terka Halúzkovy
Péťa, Toník a Tonda Čagánkovi

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Naše škola organizuje několik zájmových kroužků

Kdo se stará o Vaše děti?

Poznejte lidi, kteří se s láskou a nadšením věnují dětem.

Mgr. Karla Černá 

ředitelka školy, učitelka ZŠ

Jana Dvořáková 

zástupkyně ředitelky, učitelka MŠ

Jana Krpatová 

asistentka pedagoga ZŠ, vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Hana Křivánková 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 5. ročníku

Bc. Jana Procházková 

učitelka MŠ

Jaromír Šic

asistent pedagoga ZŠ a vychovatel školní družiny