Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Aktuálně

Co je všechno před námi?

Červnové akce

Podívejte se na kalendář akcí

PŘEČÍST

ZŠ Muzikál ZUŠ

Naši školáci si užili představení Kráska a zvíře.

PŘEČÍST

MŠ Pozorovatelé přírody

Naše pozorování přírody začalo na zahradě.

PŘEČÍST

Muzikál Mrazík

Děti z muzikálového kroužku ZŠ Řeznovice sehráli ve středu 5.6. pohádkový muzikál Mrazík.

PŘEČÍST

ZŠ Půda není nuda

Čtvrťáci na výukovém programu na brněnské Lipce

PŘEČÍST

ZŠ Atletické závody

Naši školáci reprezentovali školu na Memoriálu J. Růžičky v Ivančicích

PŘEČÍST

Proč si vybrat ŘEZNOVICE?

Díky rodinnému prostředí školy a výchově zaměřené na sebeúctu, sebepoznání a pochopení své i svého okolí odcházejí ze školy absolventi, kteří nejsou lhostejní sami k sobě ani k životu ve svém okolí.

Po mnohaleté spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně jsme se stali fakultní školou.

V očích fakulty jsme tedy školou otevřenou vůči všem žákům, rodičům, zákonným zástupcům žáků a různým odborníkům. Jsme také školou kvalitní a laťka spolupráce s fakultou je nastavena na vysoké úrovni. Dalším důvodem pro zisk titulu fakultní škola je dlouhodobý profesní rozvoj našich pedagogů.

Do školy k nám jezdí studenti a přibývá těch, kteří u nás realizují svou praxi. Vidí, že změny ve školství, o kterých se učí, se u nás už dějí, že to jde. A to nás těší.

Dlouhá léta spolupracujeme především s doc. Mgr. Janou Kratochvílovou, Ph.D., která proměnu školy v Řeznovicích v roli ředitelky nastartovala už v roce 1991. Stále o nás zpovzdálí pečuje, zapojuje nás do různých projektů a je s námi v kontaktu. Je dobrou duší naší školy.

foto klienta Julie Svobodová
foto klienta Kateřina a Petr Koťarovi
foto klienta Jiří Filipovič
foto klienta Jana Wagnerová
foto klienta Iva Fodorová
foto klienta Anička a Terka Halúzkovy
foto klienta Roman Gertner

Julie Svobodová

Pro své první dítě jsem vybrala ZŠ Řeznovice, protože se mi z ukázkových hodin zdálo, že se snaží naplňovat své heslo "Vzdělávání by mělo přinášet radost ". Teď už vím, že tahle škola, vlastně lidé v ní, umí mnohem víc. Dívají se na dítě jako na jedinečného, výjimečného člověka, který je v něčem nejlepší. Naše děti škola baví a vědomě tam rády chodí. Mě baví pozorovat, jak se z maličkých prvňáčků stávají mladí, zdravě sebevědomí lidé, kteří jsou v bezpečném prostředí cíleně připravováni na život v budoucnosti, o které vlastně teď vůbec nevíme, jaká bude.             
Julie Svobodová

Kateřina a Petr Koťarovi

Naše zkušenost se školou je více než pozitivní. Škola poskytuje našim dětem nejen výborné vzdělání, ale také podporuje jejich osobní růst a rozvoj. Jsme rádi, že naše děti mají možnost učit se od zkušených a aktivních pedagogů, kteří je inspirují k objevování nových znalostí a kreativnímu myšlení.
Důležitým aspektem je také prostředí, ve kterém se naše děti pohybují. Škola vytváří přátelskou atmosféru, kde se děti cítí podporované a respektované. Rozvíjí se zde nejen akademické dovednosti, ale také sociální kompetence a schopnost pracovat v týmu.
Kateřina a Petr Koťarovi

Jiří Filipovič

Je pro nás zásadní, aby naše děti dostaly kvalitní vzdělání, ale také  aby si k němu a ke škole vybudovaly pozitivní vztah. ZŠ Řeznovice jsme vybrali proto, že je zde dostatečně svobodná, individuální a podnětná výuka, která ale zároveň nerezignuje na řád a překonávání překážek tam, kde to děti potřebují.

Jana Wagnerová

Nevnímám, že jsem především rodič, mé dítě žák a učitelka učitelkou. Jsme tři lidé, kteří se sešli na jednom místě a mají stejný cíl - něco se vzájemně naučit.... 

Iva Fodorová

Když jsme kupovali dům v Řeznovicích, tak škola v obci (a téměř naproti) v našem rozhodování sehrála velkou roli. Malá škola + málo učitelek + málo dětí = všichni se dohromady dobře znají, dokonce paní učitelky znají jednotlivé dětské povahy už od školky, což je moc dobře. 

Anička a Terka Halúzkovy

Je hodně těžké o této škole napsat jen pár vět, protože nám toho dala opravdu hodně. Vyzdvihly bychom, že se zde naučí děti především věci do života, zastávání se slabších, komunikovat a nebát se projevit svůj názor. 

Roman Gertner

Ještě nikdy jsem neslyšel od dětí na konci prázdnin větu: „Paní učitelko, kdy už ty prázdniny skončí? Já se tak těším do školy.“ Při společné přípravě školy na další školní rok se mi to v ZŠ Řeznovice stalo. 
Roman Gertner

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.