Aktuálně

Co je všechno před námi?

Třídní schůzky 4. a 5. ročníku

22.1. 2019

Schůzky se konají v úterý 22. 1. v 15:30 hodin.

Pololetní vysvědčení a prázdniny

31.1. - 1.2. 2019

Vysvědčení se bude vydávat poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 31. ledna.

Proč si vybrat ŘEZNOVICE ?

Díky rodinnému prostředí školy a výchově zaměřené na sebeúctu, sebepoznání a pochopení své i svého okolí odcházejí ze školy absolventi, kteří nejsou lhostejní sami k sobě ani k životu ve svém okolí.

Co se událo

Co všechno jsme v poslední době zažili

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Naše škola organizuje několik zájmových kroužků

Bobřík

Zajímáš se o přírodu?

Kdo se stará o Vaše děti?

Poznejte lidi, kteří se s láskou a nadšením věnují dětem.

Mgr. Karla Černá 

ředitelka školy

Jana Dvořáková 

učitelka MŠ

Jana Procházková 

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD